VCA basis
EHBO CODE 95
basis BHV cursus

VCA Basis / Vol Maximaal 16 personen.

In veel werksituaties is een VCA-certificaat wettelijk verpicht. Zorg dus dat jouw organisatie voldoet aan het in bezit zijn van het juiste VCA-certificaat.

VCA is de afkorting voor Veiligheid-, gezondheid- en milieu-Check voor Aannemers. BHV-Waterland geeft deze cursus met gecertificeerde instructeurs en werkt met de modernste leermiddelen.

We letten op de geldigheid van het juiste type VCA-certificaat en welke medewerkers die in het bezit hebben. Wij bieden de cursussen en examens, om het certificaat te halen, te behouden en aan opdrachtgevers die daarom vragen te kunnen presenteren.

Volg de beste opleiding voor het VCA-certificaat. Leer de juiste kennis én werk veilig in alle situaties!
Ontwikkel je zelfvertrouwen en persoonlijke groei. 

VCA Basis / Vol
Maximaal 16 personen.

In veel werksituaties is een VCA-certificaat wettelijk verpicht. Zorg dus dat jouw organisatie voldoet aan het in bezit zijn van het juiste VCA-certificaat.

VCA is de afkorting voor Veiligheid-, gezondheid- en milieu-Check voor Aannemers. BHV-Waterland geeft deze cursus met gecertificeerde instructeurs en werkt met de modernste leermiddelen.

We letten op de geldigheid van het juiste type VCA-certificaat en welke medewerkers die in het bezit hebben. Wij bieden de cursussen en examens, om het certificaat te halen, te behouden en aan opdrachtgevers die daarom vragen te kunnen presenteren.

Volg de beste opleiding voor het VCA-certificaat. Leer de juiste kennis én werk veilig in alle situaties!
Ontwikkel je zelfvertrouwen en persoonlijke groei.

Inhoud en duur van de opleiding

Als deelnemer aan onze cursus VCA basis leiden wij je op voor VCA basis of VCA vol. Dit doet BHV Waterland door ervaren en toegewijde instructeurs in te zetten. Onze instructeurs zijn allemaal gecertificeerd en hebben allen voldoende praktijk ervaring in hun werkgebied. Ook train je bij BHV Waterland met de beste leermiddelen en met moderne materialen! Gun jij jezelf of je personeel ook de beste VCA-opleiding? Reserveer hieronder een datum.

VCA - basis

De totale duur van deze opleiding duurt 1 dag inclusief het afleggen van het examen.

Deze opleiding bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Voorbereiden en inspecteren van de werkzaamheden.
  2. Uitvoeren van werkzaamheden.
  3. Beheersen van gevaren.
  4. Beheersen van incidenten en noodsituaties.

€ 197,- incl. officieel certificaat

Vaste datum
en direct betalen:

Overleg een datum
ontvang een factuur:

VCA - VOL

De totale duur van deze opleiding duurt 1 dag inclusief het afleggen van het examen.

Deze opleiding is specifiek gericht op de extra uitdagingen waarmee leidinggevenden te maken krijgen. Veiligeheid en essentiële kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu staat centraal, maar ook het leidinggeven aan de teamleden.

€ 237,- incl. officieel certificaat

Vaste datum
en direct betalen:

Overleg een datum
ontvang een factuur:

Resultaten en toelatingseisen

Je behaalt het volwaardige VCA-certificaat

Je behaalt het certificaat dat aantoont dat het bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen van de ARBO en Veiligheids- en Gezondheidswetgeving (V&G).

Toelatingseisen

  • Goede motivatie en inzet

  • In staat lichte lichamelijke inspanning te leveren

  • Cursist heeft zich cursusboek bestudeerd

Het examen voor deze opleiding wordt door het PBNA afgenomen.

Wat is het PBNA?

Het Koninklijke PBNA is de onafhankelijke organisatie die officiële VCA-examens afneemt in Nederland.  https://www.pbna.nl/

BEKIJK ONZE AGENDA VOOR EEN GESCHIKTE DATUM

VCA BASIS / VOL BESTAAT UIT 4 ONDERDELEN

Voorbereiden en bespreken

Je leert het voorkomen van blijvend letsel en het onnodige verlies van mensenlevens. Een belangrijk onderdeel is de reanimatie en het gebruik van de AED . Je leert adequaat te handelen bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en ernstig bloedverlies.

Uitvoering van werkzaamheden

Je leert het behandelen van kleinere verwondingen, die op de werkplek behandeld kunnen worden. Soms is het nodig om professionele hulpverlening in te schakelen. Daarom leer je niet-levensbedreigende aandoeningen te beoordelen en behandelen, zoals wonden, oogletsel, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden.

beheersen van specifieke gevaren

Je leert de basis-principes van brandontwikkeling en wat je moet doen in geval van brand. Vervolgens leer je een beginnende brand te herkennen en te blussen met de daarvoor geschikte en beschikbare middelen. Daarbij komen ook de gevaren van rook en het blussen aan bod. Je leert de theorie en de praktijk.

incidenten en noodsituaties

Je leert in dit onderdeel de verschillende stappen die genomen moeten worden in het geval dat een ontruiming nodig is. Zodat je dit in de praktijk kunt uitvoeren en collega-Bedrijfshulpverleners kunt helpen. Je leert de ontruimingsvoorzieningen te kennen en in te zetten. Samenwerking met professionele hulpverleners wordt ook behandeld.

BHV Waterland

Telefoonnummer +31 299 88 11 99 |
Volume 105B, 1446 WH Purmerend

Winkelwagen