Basis BHV opleiding
Basis BHV
basis BHV cursus

Stop de bloeding,
red een leven

Ernstig bloedverlies is een direct levensbedreigende situatie en kan leiden tot de dood. De verwondingen tijdens een ongeluk of aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt. Door de bloeding en ernstig bloedverlies direct te stelpen, worden levens gered.

De cursus Stop de bloeding, red een leven is de internationale standaard voor het herkennen van levensbedreigend bloedverlies en het stoppen van de bloeding. De cursus is eind 2016 met toestemming overgehaald uit de Verenigde Staten en wordt nu verspreid via de Traumacentra in Nederland.

Volg de beste opleiding voor het stoppen van bloedingen. Leer de juiste kennis én neem de leiding in noodsituaties!
Ontwikkel je zelfvertrouwen en persoonlijke groei.

Inhoud en duur van de opleiding

Als deelnemer aan onze cursus Stop de bloeding, red een leven leren we je alle kennis om heftige bloedingen snel te herkennen en stelpen. Dit doet BHV Waterland door ervaren en toegewijde instructeurs in te zetten. Onze instructeurs zijn allemaal gecertificeerd en hebben allen voldoende praktijk ervaring in hun werkgebied. Ook train je bij BHV Waterland met de beste leermiddelen en met moderne materialen. Gun jij jezelf ook de beste opleiding om te leren omgaan met heftigebloedingen? Meld je dan aan via onderstaand formulier.

Stop de bloeding, red een leven

Totale duur van deze opleiding is een dagdeel of een avond. In 2 1/2 uur leer je omgaan met een tourniquet, drukverbanden aanleggen en hoe te handelen bij ernstige bloedingen. Na het succesvol volgen van deze opleiding ontvang je het officiële certificaat.

 

  • gebruik van een tourniquet
  • wondopstopmiddelen gebruiken
  • handelen bij ernstige bloedingen

€ 47,- incl. officieel certificaat

bloeding stoppen cursus

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE CURSUS?

De cursus wordt gegeven door ervaren instructeurs met ruime ervaring op dit gebied. Onze instructeurs zijn werkzaam geweest binnen defensie en geven les bij de nationale politie. En geven naast de basis vaardigheden ook nog praktische tips die jouw kunnen helpen bij het reden van een leven.

BEKIJK ONZE AGENDA VOOR EEN GESCHIKTE DATUM

Spoedeisende Eerste Hulp

Je leert het voorkomen van blijvend letsel en het onnodige verlies van mensenlevens. Een belangrijk onderdeel is de reanimatie en het gebruik van de AED . Je leert adequaat te handelen bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en ernstig bloedverlies.

Niet Spoedeisende Eerste Hulp

Je leert het behandelen van kleinere verwondingen, die op de werkplek behandeld kunnen worden. Soms is het nodig om professionele hulpverlening in te schakelen. Daarom leer je niet-levensbedreigende aandoeningen te beoordelen en behandelen, zoals wonden, oogletsel, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden.

Brandbestrijding

Je leert de basis-principes van brandontwikkeling en wat je moet doen in geval van brand. Vervolgens leer je een beginnende brand te herkennen en te blussen met de daarvoor geschikte en beschikbare middelen. Daarbij komen ook de gevaren van rook en het blussen aan bod. Je leert de theorie en de praktijk.

Ontruiming

Je leert in dit onderdeel de verschillende stappen die genomen moeten worden in het geval dat een ontruiming nodig is. Zodat je dit in de praktijk kunt uitvoeren en collega-Bedrijfshulpverleners kunt helpen. Je leert de ontruimingsvoorzieningen te kennen en in te zetten. Samenwerking met professionele hulpverleners wordt ook behandeld.

BHV Waterland

Telefoonnummer +31 299 88 11 99 |
Volume 105B, 1446 WH Purmerend

Winkelwagen