BHV werken met kinderen
Basis BHV
BHV kinderen

BHV werken met kinderen Maximaal 12 personen.

Ben je werkzaam op een crèche, een basisschool, een buitenschoolse opvang, een sportaccommodatie of ben je (gast)ouder of oppas Opa en Oma?

Als verantwoordelijke voor kinderen wil je toch niet machteloos toekijken bij ongevallen en incidenten. Leer de juiste beslissingen te nemen zonder paniek.
Met ‘BHV werken met kinderen’ gaan wij er samen voor zorgen dat jij de beste eerste hulp kan leveren als er iets gebeurt met de kinderen onder jouw hoede.

Voor kinderopvang en peuterspeelzalen is het per 1 Januari 2018 verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig BHV-certificaat. Eerste hulp aan kinderen (SHK). Met deze opleiding ben je gecertificeerd.

Volg de beste opleiding voor BHV-er. Leer de juiste kennis én neem de leiding in noodsituaties!
Ontwikkel je zelfvertrouwen en persoonlijke groei.

BHV werken met kinderen
Maximaal 12 personen.

Ben je werkzaam op een crèche, een basisschool, een buitenschoolse opvang, een sportaccommodatie of ben je (gast)ouder of oppas Opa en Oma?

Als verantwoordelijke voor kinderen wil je toch niet machteloos toekijken bij ongevallen en incidenten. Leer de juiste beslissingen te nemen zonder paniek.
Met ‘BHV werken met kinderen’ gaan wij er samen voor zorgen dat jij de beste eerste hulp kan leveren als er iets gebeurt met de kinderen onder jouw hoede.

Voor kinderopvang en peuterspeelzalen is het per 1 Januari 2018 verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig BHV-certificaat. Eerste hulp aan kinderen (SHK). Met deze opleiding ben je gecertificeerd.

Volg de beste opleiding voor BHV-er. Leer de juiste kennis én neem de leiding in noodsituaties!
Ontwikkel je zelfvertrouwen en persoonlijke groei.

Inhoud en duur van de opleiding

Als deelnemer aan onze cursus BHV werken met kinderen leiden wij je op tot volwaardig BHV lid binnen de wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Dit doet BHV Waterland door ervaren en toegewijde instructeurs in te zetten. Onze instructeurs zijn allemaal gecertificeerd en hebben allen voldoende praktijk ervaring in hun werkgebied. Ook train je bij BHV Waterland met de beste leermiddelen en met moderne materialen én wij zorgen ervoor dat ook jij enthousiaste BHV-er wordt! Gun jij jezelf of je personeel ook de beste opleiding tot BHV-er? Reserveer dan hieronder een datum.

BHV - werken met kinderen

Programma Eerste hulp kinderen ( EHK)
De basisopleiding eerste hulp werken met kinderen heeft een totaal duur van 2 dagen.

Dag 1:

 • Eerste Hulp Kinderen (EHK)
 • Niet spoedeisende Eerste hulp kinderen
 • Spoedeisende Eerste Hulp kinderen

Dag 2: Brand en Ontruiming ( B&O)

 • Brandbestrijding (B)
 • Ontruiming (O)

€ 397,- incl. officieel certificaat

Vaste datum
en direct betalen:

Overleg een datum
ontvang een factuur:

Je krijgt na een jaar automatisch een uitnodiging voor een herhalingscursus, zodat jouw certificaat geldig blijft.

BHV – werken met kinderen
(verkorte E-LEARNING)

De verkorte opleiding BHV-Werken met kinderen heeft een totale duur van 1 praktijkdag en ca.6 uur E-learning thuis.

Deel 1: E-learning in eigen tempo.

Deel 2: Praktijkdag oplocatie.

 • Eerste Hulp Kinderen (EHK)
 • Niet spoedeisende Eerste hulp kinderen
 • Spoedeisende Eerste Hulp kinderen
 • Brandbestrijding (B)
 • Ontruiming (O)

€ 237,- incl. officieel certificaat

Vaste datum
en direct betalen:

Overleg een datum
ontvang een factuur:

Je krijgt na een jaar automatisch een uitnodiging voor een herhalingscursus, zodat jouw certificaat geldig blijft.

Resultaten en toelatingseisen

Je wordt volwaardig BHV-lid

Je behaalt het certificaat dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Toelatingseisen

 • Goede motivatie en inzet

 • In staat lichte lichamelijke inspanning te leveren

 • Bij de verkorte opleiding moet de E-learning met goed resultaat afgerond zijn om deel te kunnen nemen aan de praktijkdag.

Deze opleiding kan ook met een NIBHV certificering worden gegeven.

Waarom NIBHV?

Het onafhankelijke certificeringssysteem van NIBHV borgt de kwaliteit van trainingen en van de opleider. Voor aanvang van de training meldt de opleider deze bij het NIBHV aan. Voor meer informatie kijk op https://www.nibhv.nl/

BEKIJK ONZE AGENDA VOOR EEN GESCHIKTE DATUM

BHV WERKEN MET KINDEREN BESTAAT UIT 4 ONDERDELEN

Spoedeisende Eerste Hulp

Je leert het voorkomen van blijvend letsel en het onnodige verlies van mensenlevens. Een belangrijk onderdeel is de reanimatie en het gebruik van de AED . Je leert adequaat te handelen bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en ernstig bloedverlies.

Niet Spoedeisende Eerste Hulp

Je leert het behandelen van kleinere verwondingen, die op de werkplek behandeld kunnen worden. Soms is het nodig om professionele hulpverlening in te schakelen. Daarom leer je niet-levensbedreigende aandoeningen te beoordelen en behandelen, zoals wonden, oogletsel, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden.

Brandbestrijding

Je leert de basis-principes van brandontwikkeling en wat je moet doen in geval van brand. Vervolgens leer je een beginnende brand te herkennen en te blussen met de daarvoor geschikte en beschikbare middelen. Daarbij komen ook de gevaren van rook en het blussen aan bod. Je leert de theorie en de praktijk.

Ontruiming

Je leert in dit onderdeel de verschillende stappen die genomen moeten worden in het geval dat een ontruiming nodig is. Zodat je dit in de praktijk kunt uitvoeren en collega-Bedrijfshulpverleners kunt helpen. Je leert de ontruimingsvoorzieningen te kennen en in te zetten. Samenwerking met professionele hulpverleners wordt ook behandeld.

BHV Waterland

Telefoonnummer +31 299 88 11 99 |
Volume 105B, 1446 WH Purmerend

Winkelwagen